Khai giảng lớp Bồi dưỡng theo chuẩn chức danh nghề nghiệp Giáo viên trung học phổ thông (hạng II) tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên Tỉnh Thái Nguyên

Ngày 27/8/2017, Trung tâm Phát triển kỹ năng sư phạm – Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên đã phối hợp với Trung tâm Giáo dục thường xuyên Tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng theo chuẩn chức danh nghề nghiệp Giáo viên trung học phổ thông (hạng II). Thời gian của khóa học từ ngày 27/08/2017 đến ngày 15/10/2017. Địa điểm tổ chức khóa học tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên Tỉnh Thái Nguyên.

Tham dự khóa học có các học viên là giáo viên của các Trường THPT trong địa bàn. Chương trình lớp bồi dưỡng gồm có 10 chuyên đề giảng dạy, tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch.

Phần I: Kiến thức về chính trị, về quản lý nhà nước và các kỹ năng chung (gồm 3 chuyên đề ) sau đây:

I.1 Chuyên đề 1: Lý luận về nhà nước và hành chính nhà nước.

I.2 Chuyên đề 2: Chiến lược và chính sách phát triển giáo dục và đào tạo.

I.3 Chuyên đề 3: Quản lý giáo dục và chính sách phát triển giáo dục trong cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Phần II: Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đạo đức nghề nghiệp (gồm 7 chuyên đề) sau đây:

II.1 Chuyên đề 4: Giáo viên THPT với công tác tư vấn học sinh trong trường THPT.

II.2 Chuyên đề 5: Tổ chức hoạt động dạy học, xây dựng và phát triển kế hoạch giáo dục ở trường THPT.

II.3 Chuyên đề 6: Phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên THPT hạng II.

II.4 Chuyên đề 7: Dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh ở trường THPT.

 II.5 Chuyên đề 8: Thanh tra kiểm tra và một số hoạt động đảm bảo chất lượng trường THPT.

II.6 Chuyên đề 9: Sinh hoạt tổ chuyên môn và công tác bồi dưỡng giáo viên trong trường THPT

II.7 Chuyên đề 10: Xây dựng mối quan hệ trong và ngoài nhà trường để nâng cao chất lượng giáo dục và phát triển trường THPT.

Phần III: Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch.

Đội ngũ giảng viên tham gia giảng dạy khóa bồi dưỡng gồm có:

STT

Nội dung

Giảng viên

1 Chuyên đề 1 TS. Vũ Minh Tuyên

TS. Nguyễn Thị Hoàng Lan

TS. Trần Thị Lan

ThS. Nguyễn Mai Anh

TS. Hoàng Thu Thủy

ThS. Thái Hữu Linh

2 Chuyên đề 2 ThS. Đầu Thị Thu

TS. Phí Thị Hiếu

TS. Nguyễn Thị Ngọc

ThS. Lê Hồng Sơn

3 Chuyên đề 3 ThS. Đầu Thị Thu

TS. Phí Thị Hiếu

TS. Nguyễn Thị Ngọc

ThS. Lê Hồng Sơn

4 Chuyên đề 4 PGS. TS. Phùng Thị Hằng

ThS. Nguyễn Thị Chúc

ThS. Phạm Văn Cường

ThS. Nguyễn Đỗ Hồng Nhung

5 Chuyên đề 5 PGS. TS. Nguyễn Phương Liên

TS. Nguyễn Thị Bích

TS. Nguyễn Thị Thu Hà

6 Chuyên đề 6 PGS.TS. Ngô Thị Thanh Quý

TS. Bùi Hạnh Lâm

TS. Hà Quang Tiến

7 Chuyên đề 7 PGS. TS. Nguyễn Văn Hồng

TS. Nguyễn Thị Thu Thuỷ

TS. Cao Tiến Khoa

TS. Ngô Thị Thanh Nga

TS. Nguyễn Thị Thu Hà

8 Chuyên đề 8 PGS.TS. Trần Việt Cường

TS. Vũ Thị Hồng Hạnh

TS. Nguyễn Kiến Thọ

TS. Lê Thuỳ Linh

9 Chuyên đề 9 TS. Đỗ Văn Hảo

PGS. TS. Dương Thu Hằng

ThS. Phan Thị Phương Thảo

TS. Nguyễn Mậu Đức

10 Chuyên đề 10 PGS. TS. Nguyễn Phương Liên

TS. Nguyễn Quang Linh

TS. Trần Thị Ngọc  Anh

TS. Nguyễn Thị Minh Thu

Sau khi bồi dưỡng học viên nâng cao được năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, phát triển năng lực nghề nghiệp, thực hiện tốt các nhiệm vụ của viên chức giảng dạy, đáp ứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giáo viên THPT(hạng II). Nắm vững chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, quy định và yêu cầu của ngành, địa phương về giáo dục trung học phổ thông. Vận dụng linh hoạt và hướng dẫn đồng nghiệp vận dụng những kiến thức về giáo dục học và tâm sinh lý lứa tuổi vào thực tiễn giáo dục học sinh trung học phổ thông. Vận dụng tốt những kiến thức về kinh tế, văn hóa, xã hội trong tư vấn hướng nghiệp, phân luồng học sinh trung học phổ thông. Tích cực phối hợp với đồng nghiệp, cha mẹ học sinh và cộng đồng để nâng cao hiệu quả giáo dục học sinh trung học phổ thông.  Có khả năng vận dụng hiệu quả, đánh giá hoặc hướng dẫn đồng nghiệp viết sáng kiến kinh nghiệm, sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng cấp trường trở lên. Có khả năng hướng dẫn, đánh giá sản phẩm nghiên cứu khoa học kỹ thuật của học sinh trung học phổ thông từ cấp trường trở lên.

Kết thúc khóa học, các học viên đạt yêu cầu sẽ được Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên cấp chứng chỉ Bồi dưỡng theo chuẩn chức danh nghề nghiệp Giáo viên trung học phổ thông (hạng II) theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

                                                        Nguồn: Trung tâm Phát triển kỹ năng sư phạm