Kế hoạch Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên tại Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên

Ngày 24/08/2017, Trung tâm Phát triển kỹ năng sư phạm – Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm dành cho Giảng viên. Thời gian của khóa học từ ngày 24/08/2017 đến ngày 01/09/2017. Địa điểm tổ chức khóa học tại phòng 204 – Tòa nhà Trung tâm phát triển kỹ năng sư phạm (Số 01 – Đường Lê Quý Đôn – TP. Thái Nguyên).

Tham dự khóa học gồm các học viên là giảng viên của Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên và các trường đại học, cao đẳng khác trong địa bàn. Chương trình bồi dưỡng gồm có 06 nội dung giảng dạy như sau:

  1. Giáo dục đại học thế giới và Việt Nam
  2. Sử dụng phương tiện kỹ thuật và công nghệ trong dạy học đại học
  3. Phát triển chương trình và tổ chức quá trình đào tạo đại học
  4. Tâm lý học dạy học đại học
  5. Lý luận dạy học đại học
  6. Đánh giá trong giáo dục đại học

Đội ngũ giảng viên tham gia giảng dạy khóa bồi dưỡng gồm có:

STT

Nội dung bồi dưỡng

Giảng viên

1 Giáo dục đại học thế giới và Việt Nam GS. TSKH Nguyễn Văn Hộ
2 Sử dụng phương tiện kỹ thuật và công nghệ trong dạy học đại học PGS. TS Nguyễn Phúc Chỉnh
3 Phát triển chương trình và tổ chức quá trình đào tạo đại học PGS. TS Nguyễn Thị Thanh Huyền
4 Tâm lý học dạy học đại học PGS. TS Phùng Thị Hằng
5 Lý luận dạy học đại học TS. Hà Thị Kim Linh
6 Đánh giá trong giáo dục đại học TS. Lê Thùy Linh

Sau khi bồi dưỡng học viên được trang bị các kiến thức cơ bản về khoa học giáo dục học đại học; vai trò và sứ mệnh của giáo dục đại học, những xu hướng phát triển của giáo dục đại học hiện đại. Các kiến thức cơ bản về tâm lý học, lý luận dạy học đại học, phương pháp và kỹ thuật dạy học đại học. Những vấn đề cơ bản về kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của người học. Các kỹ năng thiết kế kế hoạch dạy học, tổ chức bài học và hướng dẫn phương pháp tự học, tự nghiên cứu cho người học. Các kỹ năng xây dựng, phát triển chương trình dạy học, sử dụng các phương tiện dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy ở đại học; kỹ năng nghiên cứu khoa học và kiểm tra đánh giá kết quả học tập của người học. Các kỹ năng phân tích, tổng hợp và đánh giá quá trình dạy học; kỹ năng đọc, viết, trình diễn và giao tiếp trong quá trình dạy học. Các kỹ năng tổ chức và quản lý trường đại học, cao đẳng (cấp bộ môn, khoa), quản lý người học theo quy định và nhiệm vụ của giảng viên.

Kết thúc khóa học, các học viên đạt yêu cầu sẽ được Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho Giảng viên theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

                                                              Nguồn: Trung tâm Phát triển kỹ năng sư phạm